Zmeny vo vedení Asociácie krajských rád mládeže

Dňa 30.4.2017 sa v Žiline konalo Valné zhromaždenie organizácie, ktorého úlohou bolo zvýšiť odbornosť a úroveň zodpovedných za kvalitu mládežníckej participácie na úrovni krajov.

Počas zasadanie boli schválené nové stanovy, ktoré definovali nové orgány organizácie. Bolo zvolené Predsedníctvo organizácie v zložení: Martin Šturek, Andrea Maková, Marián Svekuš, Martin Kuštek a v čele stojí Tibor Iró.

Dozornú radu, ktorej úlohou je dozerať na dodržiavanie stavov, kontrolu hospodárenia tvoria: Martin Gbur, Martin Boršč, Matej Foltán.

Aktivita bola realizovaná s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže