Zázrivá -obec kde beží projekt VYD

V sobotu 13.10.2018 sa v Zázrivej uskutočnilo prvé zo série stretnutí v rámci projektu VYD- Village
Youth in Dialogue. Na lezeckej stene nám mladí Zázrivčania s nadšením porozprávali o tom, na čo sú
vo svojej obci hrdí. Avšak pomenovali aj niekoľko problémov, ktoré trápia mládež v Zázrivej, a ktoré jetreba riešiť. Niektorí z účastníkov sa aj po skončení stretnutia zaujímali o to ako bude projekt
pokračovať ďalej. Dúfame, že sme všetko dostatočne vysvetlili, a že vďaka ich záujmu projekt naplní
ich očakávania.
Za pomoc pri oslovení mladých v Zázrivej ďakujeme Zázrivskému Aktívnemu Spolku, ktorého členovia pre nás veľmi ochotne pripravili aj priestory na Lezeckej stene pod Rozsutcom.

 

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue