Začíname zmenu

Pracovné stretnutie zástupcov krajských rád mládeže, ktorý získali informácie o projekte VYD- Village youth in dialogue. Stretnutie sa realizovalo 24-25.2.2018 v Žiline. Účastníci prehodnotili svoje možnosti zapojenia sa a  dohodli sa na výbere vhodných facilitátorov na vzdelávanie: mladý človek v procese dialógu.

Aktivita bola podporená z programu Erasmus +