VZDELÁVALI SME LÍDROV KRAJSKÝCH RÁD MLÁDEŽE

Tréning bol zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií zástupcov krajských rád mládeže, potrebných na obhajovanie a presadzovanie záujmov mládeže na krajskej úrovni.

Termín: 22.07 – 24.07.2016, Penzión Zelený breh, Sigord pri Prešove

Témy tréningu boli nasledovné:

Participácia mládeže na regionálnej/krajskej úrovni

Legislatíva o mládežníckej politike

Mládežnícka advokácia