Vzdelávacie poukazy očami riaditeľov, mladých ľudí aj rodičov

Asociácia krajských rád mládeže v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v Bratislave realizuje celoslovenský online prieskum, zameraný na efektívne využívanie vzdelávacích poukazov v súlade so „Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020“. Vyplnenie predloženého dotazníka je anonymné a zaberie vám približne 5 minút.
Výsledky prieskumu budú využité na zefektívnenie realizácie záujmového vzdelávania a využívania vzdelávacích poukazov v nasledujúcom období. Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.

Tu nájdete linky pre jednotlivé cieľové skupiny. Uzávierka online prieskumu je 10.2.2018
a/ mladí zo ZŠ a SŠ:
 
 
b/ rodičia:
 
c/ riaditelia:
Aktivita sa realizuje s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  v rámci programu Dôkazy s názvom projektu : Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež