VÝZVA NA DORUČENIE NOMINÁCIÍ sTOPa 2021

Asociácia krajských rád – AKRAM vyzýva  všetky krajské rady mládeže pôsobiace na území Slovenska, aby do 17.02.2022 doručili nominácie v zmysle štatútu. Štatút ocenovanie sTOPa 2. ročník

Ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity.

Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je  Asociácia krajských rád mládeže  (ďalej len AKRAM).

Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže  v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie.

Ocenenie STOPA  sa udeľuje v rámci týchto kategórií:

1. Aktívny mládežník
2. Aktívny občan
3. Top líder samosprávy
4. Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
5. Top projekt
6. Top subjekt, neformálna skupina

 

Aktivita sa realizuje z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.