V Žaškove sumarizovali strom problémov

V Žaškove sa 27. septembra konalo prvé stretnutie pracovného tímu, na ktorom prítomní pracovali so stromom problémov, doplnili veľa faktov, ktoré s danými problémami súviseli.

K daným problémom priradili konkrétne príčiny, príčiny príčin, následky a následky následkov.

Na záver sa zhodli na aktivitách, ktoré pomôžu dané problémy vyriešiť a poznamenali, že budú pripomienkovanie stromu problémov šíriť medzi obyvateľov Žaškova.