V Žaškove pracovali na strome problémov mladých ľudí

V sobotu  22. septembra 2018 sa v obci Žaškov konalo stretnutie mladých a dôležitých dospelých. Na tomto stretnutí sa rozprávalo o problémoch, ktoré sa riešili na predchádzajúcich stretnutiach. Okrem iného mali prítomní aj výstup z dotazníka, kde boli zaznamenané ďalšie problémy.

Pri diskusií a následnom zhodnotení všetkých problémov prítomní zistili, že niektoré problémy boli rovnaké a niektoré sa odlišovali.

Obyvatelia Žaškova spravili časť stromu problémov, navrhli niektoré príčiny, niektoré následky.

Stretnutie sa skončilo v priateľskej nálade, kde sa prítomní dohodli na pracovnom tíme.

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue