V Podhradí mladí ľudia aj dospelí spolu

V priestoroch kultúrneho domu v Podhradí sa 2.10.2018 opäť stretli občania, ktorým záleží na deťoch a mládeži v obci. Po predchádzajúcich stretnutiach mladých, ale aj dospelých sme sa teraz všetci spoločne venovali jednotlivým problémom a následne hľadali ich príčiny a následky.
Zhodnotili sme výstupy so stretnutia s mladými, potom dospelými a tiež aj výsledky z dotazníkového
prieskumu v obci. Počas stretnutia zazneli aj rôzne návrhy, ako by sa dali jednotlivé problémy riešiť.
Niektoré z nich sú riešiteľné takmer ihneď, iné časom.
Tešíme sa na najbližšie stretnutie, kde sa stretne tím občanov, ktorí budú spoločne pripravovať
koncepciu práce s mládežou v obci Podhradie.

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue