V obci Žaškov sa začalo pracovať na Koncepcií práce s mládežou v obci

Spolu takmer tridsiati mladí ľudia zo Žaškova s nadšením privítali možnosť zapojiť sa do projektu, kde bude vypočutý ich názor. Zaujímali sa o to, aký prínos pre nich bude mať projekt a čo bude potom nasledovať. Potešilo ich, že môžu pomenovať problémové situácie, ktoré ich trápia a tiež ich rovesníkov. Počas stretnutí sme pracovali v skupinách. Každý mal možnosť vďaka dostatočnému priestoru vyjadriť svoj názor. Okrem problémov sme tiež pomenovali  aj to, na čo sme v obci hrdí. Napriek všetkým problémom, ktoré sme našli toho vôbec nebolo málo.

Stretnutia sa konali v mesiaci máj a jún 2018 ako jeden z krokov k tvorbe Koncepcie práce s mládežou v obci Žaškov.

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue