V obci Tekovské Nemce sa začalo pracovať na Koncepcií práce s mládežou v obci

Prvé stretnutie pre obec Tekovské Nemce sa konalo s mladými ľuďmi z miestnej základnej školy v pondelok 25.6.2018. Mladí prichádzali s problémami v obci, zisťovali ich príčiny, dôsledky a navrhovali ich riešenia do budúcna. Niektoré problémy boli čiastkové a zhodli sa, že sa dajú vyriešiť hneď, na niektorých bude treba pracovať dlhodobo a koncepčne. Iniciatívu vytvoriť koncepciu pre mládež v obci prijali pozitívne a preukázali, že sú pripravení priložiť ruku k dielu.

Facilitátorom stretnutí je Jakub Dančo z Rady mládeže Trnavského kraja.

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue