V obci Sihelné sa začalo pracovať na Koncepcií práce s mládežou v obci

Dňa 24.5.2018 sa organizovalo prvé stretnutie mládeže z obce Sihelné, ktorá spolupracuje na projekte rozvoja mládeže v obci.Stretnutia  sa zúčastnilo 11 mladých ľudí + koordinátor a pracovníčka s mládežou. Na stretnutí sa poznávali problémy, s ktorými sa stretávajú mladí v obci. Jeden z hlavných problémov je nedostatok miest, kde by sa mohli mladí stretávať, a realizovať svoje nápady alebo sa spoločne zabaviť. Druhým závažným problémom pre týchto ľudí je nedostatok vedúcich osôb ako napr. organizátorov, koordinátorov alebo trénerov, ktorí by nielen motivovali ostatných asi sa zapájali do projektov alebo akcií, ale tiež by sa starali získavanie projektov, vymýšľanie rôznych akcii, organizovanie podujatí spojených s mladými. Mládež v Sihelnom však trápi aj celkový estetický stav dediny a to hlavne stav ciest a stav dôležitých budov ako je napríklad Kultúrny dom.

Výstupy 1. stretnutie Sihelné

Facilitátorom stretnutí je Rada mládeže Žilinského kraja.

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue

ue