Úspešná národná konferencia mládežníckych parlamentov

Viac ako 50 mladých ľudí a ich koordinátorov sa zúčastnilo 19.-20.1.2024 v Trnave Národnej konferencie mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže.

Veľa nápadov, podnetov, návrhov zaznelo počas maratónu prezentácií jednotlivých mládežníckych parlamentov. Inšpirácie, motivácia a nové kontakty, ktoré mladí plánujú aj naďalej rozvíjať, bola veľkým prínosom do činnosti parlamentov. Okrem mladých zo Slovenska sa na konferencií zúčastnili mladí z Ostravského mládežníckeho parlamentu. Delegátov konferencie  pozdravil aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja p. Rastislav Mráz.

Ďakujem za podporu z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávanie a mládeže.