Udelenie ocenení sTOPa 2021

Pretože v dnešnej dobe je potrebné ukázať výnimočné príbehy aj preto, aby sme sa nimi mohli inšpirovať aj v iných miestach“

Oceňovanie pre tých, ktorí za sebou nechávajú výraznú stopu a ich okolie je im za to vďačné. Asociácia krajských rád mládeže vyhlásila ďalší ročník oceňovania sTOPa 2021, ktorého cieľom je oceniť tých, ktorí pre mladých alebo s mladými ľuďmi vo svojom okolí zanechávajú významnú stopu.

V poradí už treťom ročníku bolo nominovaných 35 laureátov v šiestich kategóriách.

Slávnostné vyhodnotenie TOP ocenených sa konalo opäť v Banskej Bystrici, v piatok 18.3.2022 v komornej atmosfére. Vďaka hodnotiteľom boli v každej kategórií vyhlásení TOP laureáti.

Prehľad TOP ocenení:

Aktívny mládežník: Nina Klobučníková;

Aktívny občan: Alžbeta Kanáliková;

Top líder samosprávy: Alexandra Gieciová;

Top projekt: Social Impact Academy;

Top subjekt/neformálna skupina: Komunitné centrum KOMPAS;

Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži: Zákamenné.

Všetkým laureátom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v práci s alebo pre mládež v ich okolí.

Podujatie sTOPa 2021 sa realizovalo vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.