ŠTRUKTÚROVANÝ DIALÓG V TURČIANSKYCH TEPLICIACH

Mladým ľuďom  z Turčianskych Teplíc  záleží na svojom meste. Aktivita realizovaná s finančnou podporou z programu Erasmus +, pod organizáciou Asociácie krajských rád mládeže a koordináciou Rady mládeže Žilinského kraja realizovala stretnutia s mladými a dôležitými dospelými, ktorým záleží na postojoch mládeže v meste  v Turčianske Teplice – série stretnutí prebiehali v mesiacoch február a marec 2016.

Dňa 15. marca sa v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo stretnutie týkajúce sa mládeže v meste. Zúčastnili sa ho členovia Mestského parlamentu mladých, zástupcovia mesta, a predstavitelia združení a organizácii, ktoré pracujú s mládežou. Stretnutiu mládeže s dospelými, predchádzali dve predošlé stretnutia. Najprv sa uskutočnilo stretnutie mladých, ktorí diskutovali o tom, čo sa im v ich meste a okolí páči a naopak, čo by chceli zmeniť. Po tomto stretnutí sa stretli dospelí, ktorí s mládežou pracujú v rôznych inštitúciách a takisto sa zaoberali tým, čo by chceli mladí zmeniť, pričom boli informovaní o veciach, ktoré sa mladým v meste páčia a kde by mohla nastať zmena k lepšiemu. Napokon sa s pomocou RMŽK podarilo sprostredkovať stretnutie, ktoré svojou účasťou naznačilo, že záujem o mládež a jej fungovanie na území mesta zaujíma aj kompetentných dospelých, ktorí s mladými na tomto stretnutí nielen diskutovali, ale aj reálne navrhovali možnosti a riešenia na zlepšenie podmienok života mladých v meste. Stretnutia sa zúčastnil aj primátor mesta Igor Hus, ktorý je voči mladým otvorený a ochotný zmysluplne spolupracovať. „Teší ma, že mladí v meste majú záujem byť aktívny a chcú sa podieľať na živote v meste, ktorého sú súčasťou.“ Na stretnutí sa hovorilo aj o konkrétnych návrhoch a zmenách, na ktorých sa zhodli obe strany. Hlavné témy spoločného stretnutia mladých a dôležitých dospelých boli participácia, záujem a motivácia k účasti na podujatiach / aktivitách, Youth-friendlyclub. Ostáva už len otázka, do akej miery sa im podarí kompromisne navrhnuté zmeny a návrhy dotiahnuť do zdarného konca. Avšak z tohto neformálneho stretnutia sa dá predpokladať, že určitá časť z nich sa dočká realizácie navrhnutých riešení a ponúk vzájomnej spolupráce.

Autor článku: Filip Štrba

VÝSTUPY MLADÍ + DOSPELÍ TURČIANSKE TEPLICE 15. 03. 2016