Strom cieľov v práci s mládežou v Žaškove

Spracovanie podkladov na tvorbu strategického dokumentu – Koncepcie práce s mládežou v obci Žaškov napreduje v plnom prúde. V Žaškove sa v štvrtok 25. 10. 2018 stretol pracovný tím ľudí, ktorý pracoval spoločne na strome cieľov. Pracovný tím vychádzal zo stromu problémov, kde na základe informácií a komunikácie neskoro do noci prišli spoločne na pracovnú verziu stromu cieľov. Túto pracovnú verziu stromu cieľov prejde odborný pracovník a následne bude daný strom pripomienkovaný obyvateľmi obce.

 

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue