Strom cieľov Spišských Tomašovciach

Štvrté projektové stretnutie sa konalo v budove obecného úradu Spišských Tomášoviec, dňa 15.1.2019. Stretnutia sa zúčastnila zostavená pracovná skupina pozostávajúca z dôležitých dospelých žijúcich v obci a mladí ľudia žijúci v obci. Spoločne stanovili ciele pre koncepciu práce s mládežou vychádzajúce z vypracovaného stromu problémov.

Výstupy 4. stretnutie Spišské Tomášovce

Strom cieľov (forma do koncepcie)

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue