Stretnutie slovenských a českých krajských rád mládeže- 1 séria

V Trenčíne sa dňa 25. – 26.marca 2017 stretli zástupcovia krajských rád mládeže, ktoré pôsobia na území Slovenska a Česka. Program stretnutia bol zameraný na zdieľanie príkladov dobrej praxe, ktoré sa za posledné  3 roky realizovali v uvedených krajinách, aj na hľadanie námetov spoločnej spolupráce, ktorá bude základom pre rozvoj kompetencií mladých ľudí.  Bohaté skúsenosti českej strany v zážitkových metódach a technikách môžu obohať slovenskú mládež a naopak slovenská strana vie ponúknuť vzdelávania v témach participácia a aktívneho občianstva mládeže.

Aktivita bola súčasťou poznávania reality, ako krajské rady mládeže napĺňajú štátne dokumenty stratégie politiky vo vzťahu k mládeži.

Druhé spoločné stretnutie sa bude realizovať na území Českej republiky 6-8.10.2017 v Kopřivnici.

FOTOGALÉRIA

Projekt sa realizuje s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže