Stretnutia s mládežou o vzdelávacích poukazoch a ich používaní


Na Slovensku sa  počas januára a začiatku februára 2018 stretlo 400 mladých ľudí- žiakov základných a stredných škôl, ktorí diskutovali o  tom ako im vzdelávacie poukazy umožňujú zapájať sa do mimoškolskej činnosti, ako môžu ovplyvňovať tvorbu záujmových krúžkov, o čom snívajú, aké zmeny očakávajú. 

Aktivita je súčasťou prieskumu, ktorý realizuje Asociácia krajských rád mládeže v spolupráci s niektorými krajskými radami mládeže.

Aktivity sa realizovali s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  v rámci programu Dôkazy s názvom projektu : Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež