Strategický dokument v samospráve- podpora mládeže

V Trnave sa 27.-30.7.2017 stretlo 14 účastníkov s cieľom venovať víkend vzdelávaniu v témach ktoré hovorili o tom, ako sa v obci či kraji tvorí strategický dokument zameraný na  prácu s mládežou.

Analýza problémov, strom problémov, strom cieľov, akčný plán, tvorba dokumentu, verejná konzultácia a pritom všetkom spolupráca so samosprávou, mladými ľuďmi aj širokou samosprávou. To boli témy  bohatého vzdelávania, ktoré viedla odborníčka na uvedenú tému Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.

Fotogaléria

Aktivita bola realizovaná s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže