Štartér krajských rád mládeže 2019

Zástupcovia krajských rád mládeže, ktoré sú členskými organizáciami Asociácie krajských rád mládeže sa stretli 17.-18.5.2019 v Ružomberku na spoločnom rokovaní. Zhodnotili činnosť v prospech mládeže a mládežníckej politiky, naplánovali si spoločné aktivity, ktorých cieľom bude zviditeľniť a skvalitniť činnosť rád, ale aj tých, ktorí sa venujú mladým ľuďom.