Školské parlamenty na akreditovanom vzdelávaní- 1 fáza

Asociácia krajských rád mládeže v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja je vzdelávacím zariadením, ktoré poskytuje akreditované vzdelávania: “Líder školského parlamentu” a “Lektor vzdelávacích aktivít pre participáciu mládeže”.

Pre Asociáciu krajských rád mládeže 29.9.-1.10.203 v Martine realizovala 1 fázu vzdelávania “Líder školského parlamentu”. 18 členov školských parlamentov z celého Slovenska prišlo objavovať tajomstva kompetencií člena školského parlamentu, efektívnej komunikácie, poskytovania spätnej väzby a aktívneho počúvania. Venovali sa téme zostavenie a vedenie prezentácie, zvládnutie emócii a problémov pri prezentácii a tiež platnej legislatíve, ktorá sa venuje školským parlamentom.  Zamerali sa na budovanie tímu a roly v tíme, ale aj na SWOT analýzu .

Počas nasledujúcej druhej fázy vzdelávania: dištančnej časti vzdelávania majú za úlohu urobiť SWOT analýzu vlastného školského parlamentu a realizovať podujatie, ktoré zhodnotia.

Tretia fáza vzdelávania je naplánovaná na 8.-10.12.2023.

Ďakujem za podporu z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávanie a mládeže.