ŠKOLENIE ŠKOLITEĽOV – POZVÁNKA

Termín: 15.09 – 18.09.2016

Miesto: Penzión Zelený breh, Sigord pri Prešove

Školenie bolo zamerané na prípravu kvalitných školiteľov pre oblasť neformálneho vzdelávania členov mestských mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže. Absolventi školenia boli pripravení metodologicky zabezpečiť školenia v regiónoch Slovenska pre rozvoj kľúčových kompetencií členov aktívnych nástrojov pre participáciu mládeže na živote mesta/obce, ktorými sú mestské mládežnícke parlamenty (MMP) a obecné rady mládeže (ORM).