ŠKOLENIE LEKTOROV PRE INFORMAČNO-AKTIVIZAČNÚ KAMPAŇ “AKTIV(IZ)UJ SA 2X!”

Miesto: Spišská Sobota, Penzión Apropo

Dátum: 11.08. – 14.08.2016

Školenie bolo zamerané na prípravu kvalitných lektorov pre informačno-aktivizačnú kampaň  „Aktiv(iz)uj sa 2x!“. Absolventi školenia sú pripravení metodologicky zabezpečiť diskusné workshopy s mládežou v regiónoch Slovenska, ktorých cieľom je prispieť k zvýšeniu participácie mládeže na živote svojej školy, obce/mesta.

Ako to bude aktivizačná kampaň vyzerať v praxi?
Kampaň bude prebiehať formou workshopov, ktoré sú vedené vyškolenými lektormi, ktorí za každý kraj zrealizujú v termíne od septembra do novembra 2016 dokopy 10 workshopov. Jeden workshop by mal mať cca 20 účastníkov a trvať 90 minút.
Spolu za Slovensko sa tak zrealizuje dokopy 80 workshopov, čo predstavuje cca 1 600 oslovených mladých ľudí.