ŠKOLENIE LEKTOROV INFORMAČNO-AKTIVIZAČNEJ KAMPANE “AKTIV(IZ)UJ SA 2X!”-POZVÁNKA

Asociácia krajských rád mládeže- AKRAM pozýva na školenie lektorov informačno-aktivizačnej kampane  “Aktiv(iz)uj sa 2x!

Miesto: Spišská Sobota, Penzión Apropo (www.penzionapropo.sk)
Dátum: 11.08. – 14.08.2016 (štvrtok – nedeľa)
Deadline na prihlasovanie: 04.08.2016

Link na prihlásenie: https://goo.gl/iPEOa1

Školenie je zamerané na prípravu kvalitných lektorov pre informačno-aktivizačnú kampaň „Aktiv(iz)uj sa 2x!“. Absolventi školenia budú pripravení metodologicky zabezpečiť diskusné workshopy (ktoré budú honorované) s mládežou v regiónoch Slovenska, ktorých cieľom bude prispieť k zvýšeniu participácie mládeže na živote svojej školy, obce/mesta.

Viac informácii nájdete tu: Vyzva AKRAM_Aktivita 5_Skolenie Lektorov aktivizuj sa

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.