SK-CZ spolupráca- zber inovatívnych nápadov

Dňa 18.11.2017 sa na Hájenke v Kopřivnici stretli zástupcovia Asociácie krajských rád mládeže a zástupcovia českých krajských rád deti a mládeže, aby hľadali cesty  vedúce k skvalitneniu práce s  mládežou so zameraním na podporu aktívneho zapojenia mládeže do rozhodovacích procesov.

Na znak vzájomnej spolupráce na záver účastníci spoločne vysadili niekoľko ovocných stromov, ako symbol, ktorý by mal v budúcnosti priniesť spoločné ovocie aj pri práci s mládežou.

Fotogaléria

Aktivita bola realizovaná s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže