PRVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE EXPERTNÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN K TVORBE NÁVRHOV LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V OBLASTI PARTICIPÁCIE MLÁDEŽE

Prvé pracovné stretnutie máme úspešne za sebou. Zástupcovia z radov expertov sa stretli v Prešove, 30.06.2016.