Projekty

Oceňovanie sTOPa 2019 úspešná

Dňa 11.10.2019 Asociácia krajských rád zrealizovala nultý ročník oceňovania sTOPa 2019 v Banskej Bystrici. Na organizácií sa podieľala aj Rada…

Štatút Ocenenie sTOPa 2019

Článok 1. Názov a charakteristika ocenenia Oficiálny názov ocenenia: sTOPa.  Názov ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom…

Novinky v Akrame- oceňovanie sTOPa

V sobotu 20.7. sa stretli zástupcovi krajských rád mládeže na zaujímavom rokovaní.  Počas diskusie sa zaoberali finalizáciu Štatútu oceňovania sTOPa. Toto oceňovanie…