Projekty

Oceňovanie sTOPa 2019 úspešná

Dňa 11.10.2019 Asociácia krajských rád zrealizovala nultý ročník oceňovania sTOPa 2019 v Banskej Bystrici. Na organizácií sa podieľala aj Rada…

Štatút Ocenenie sTOPa 2019

Článok 1. Názov a charakteristika ocenenia Oficiálny názov ocenenia: sTOPa.  Názov ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom…

Novinky v Akrame- oceňovanie sTOPa

V sobotu 20.7. sa stretli zástupcovi krajských rád mládeže na zaujímavom rokovaní.  Počas diskusie sa zaoberali finalizáciu Štatútu oceňovania sTOPa. Toto oceňovanie…

Štartér krajských rád mládeže 2019

Zástupcovia krajských rád mládeže, ktoré sú členskými organizáciami Asociácie krajských rád mládeže sa stretli 17.-18.5.2019 v Ružomberku na spoločnom rokovaní….