Projekty

KONFERENCIA AKRAM PARTICIPÁCIA MLADÝCH

V štvrtok 17.decembra 2015 sa v Považskej Bystrici uskutoční konferencia Participácia mladých. Konferencia má predstavovať impulz k príprave a realizácii…