Vzdelávacie poukazy- prieskum

Vzdelávacie poukazy pre mládež- závery prieskumu

Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie  žiaka školy a školského zariadenia. Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích…

Stretnutia s mládežou o vzdelávacích poukazoch a ich používaní


Na Slovensku sa  počas januára a začiatku februára 2018 stretlo 400 mladých ľudí- žiakov základných a stredných škôl, ktorí diskutovali o  tom ako im vzdelávacie poukazy umožňujú zapájať sa do mimoškolskej činnosti, ako môžu ovplyvňovať tvorbu záujmových krúžkov, o čom snívajú, aké zmeny očakávajú.

Focusové stretnutia s mládežou na strednom Slovensku

Január 2018 sa na strede Slovenska niesol v aktivite focusových stretnutí so žiakmi základných a stredných škôl. Stretnutia boli zamerané na získavanie názorov žiakov na význam a používanie vzdelávacích poukazov. Žiaci spolu hľadali odpovede na nasledovné otázky.

Focusové stretnutia s mládežou na východnom Slovensku

Vzdelávacie poukazy, ich využívanie, rôznorodosť krúžkov ale odpovede na otázky : čo by ti pomohlo, aby si bol v živote úspešný a iné boli náplňou focusových stretnutí na východe Slovenska. V 7 stretnutiach sa pracovalo spolu 120 žiakov základných a stredných škôl.

Focusové stretnutia s mládežou na západnom Slovensku

Počas januára 2018 mladí ľudia stredných aj základných škôl západného Slovenka diskutovali o princípoch používania vzdelávacích poukazov pre ich osobnostný rozvoj. Na 6 stretnutiach stretnutiach mladí ľudia vyjadrili svoje skúsenosti s využívaním vzdelávacích poukazov. Niektorí žiaci ani nevedeli, čo znamená vzdelávací poukaz a akú hodnotu ma. Išlo hlavne o žiakov základnej školy.

Vzdelávacie poukazy očami riaditeľov, mladých ľudí aj rodičov

Asociácia krajských rád mládeže v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v Bratislave realizuje celoslovenský online prieskum, zameraný na efektívne využívanie vzdelávacích poukazov v súlade so „Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020“. Vyplnenie predloženého dotazníka je anonymné a zaberie vám približne 5 minút.
Výsledky prieskumu budú využité na zefektívnenie realizácie záujmového vzdelávania a využívania vzdelávacích poukazov v nasledujúcom období. Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.