Bližšie k mladým v regiónoch

Pozvanie na Valné zhromaždenie

Správna rada Asociácie krajských rád mládeže pozýva členské organizácie- zástupcov rád mládeže s krajskou pôsobnosťou  na Valné zhromaždenie, ktoré bude…

Stretnutie slovenských a českých krajských rád mládeže- 1 séria

V Trenčíne sa dňa 25. – 26.marca 2017 stretli zástupcovia krajských rád mládeže, ktoré pôsobia na území Slovenska a Česka. Program stretnutia bol zameraný na zdieľanie príkladov dobrej praxe, ktoré sa za posledné  3 roky realizovali v uvedených krajinách, aj na hľadanie námetov spoločnej spolupráce, ktorá bude základom pre rozvoj kompetencií mladých ľudí.