PROJEKTY 21. STOROČIA- pozvanie na seminár

Pozvanie na odborný seminár, ktorý je  venovaný IT nástrojom pre riadenie projektov určený pre všetkých profesionálov, špecialistov a fanúšikov projektového riadenia. Jednoducho pre profesionálov od profesionálov.

Podujatie sa koná 24.5. 2017 v Bratislave, Pripravuje ho už tretím rokom Spoločnosť pre projektové riadenie, tentoraz v spolupráci s novým tímom Young Crew Slovakia.

Aktuálne informácie  aj registračný formulár nájdete na stránke www.21centuryprojects.eu