Projekty

Spoznali sme laureátov ocenenia sTOPa 2023

V 5. ročníku ocenenia, ktoré zviditeľňuje hodnoty aktívneho občianstva a participácie si 22. marca 2024 v Trnave prebralo ocenenie 29 osobnosti v 6 kategóriách. …

Oceňovanie sTOPa 2022

Oceňovanie sa konalo 25.11. 2022 v Poprade. Ocenených bolo 30 osobnosti, ktoré nominovali krajské rady mládeže a mládežnícke parlamenty. Špeciálne…

1 2 14