Projekty

V Podhradí mladí ľudia aj dospelí spolu

V priestoroch kultúrneho domu v Podhradí sa 2.10.2018 opäť stretli občania, ktorým záleží na deťoch a mládeži v obci. Po predchádzajúcich stretnutiach mladých, ale…

Mládež v Žaškove očami dospelých

V posledný deň júlového mesiaca sa uskutočnilo v obci Žaškov( Orava) stretnutie s dôležitými dospelými. Išlo o príjemné stretnutie obyvateľov, ktorí si najprv vypočuli…

Mládežnícky delegát OSN vybratý

Asociácia krajských rád mládeže v posledných mesiacoch zabezpečovala výber mládežníckeho delegáta za Slovensko do OSN.  32 uchádzačov- mladých ľudí prejavilo záujem…

1 2 7