DO PROJEKTU “AKTIV(IZ)UJ SA!” ZAPÁJAJÚ MLADÝCH AJ Z PREŠOVSKÉHO KRAJA

“Aktiv(iz)uj sa!” je názov projektu, ktorý ponúka mladým návody na činorodosť či väčšiu akcieschopnosť.

Jeho prvé workshopy sa konali v týchto dňoch vo Vranove nad Topľou. Ich dejiskom bola Stredná odborná škola na Ulici A. Dubčeka. V rámci diskusií sa študenti bližšie zoznámili s témami participácia a zastupiteľská demokracia. Workshopy im zároveň ponúkli návod, ako majú definovať svoje požiadavky, presadzovať ich a že je potrebné motivovať seba i svojich rovesníkov k aktívnemu životu.

V rámci celoslovenského projektu “Aktiv(iz)uj sa!” sa zrealizuje celkov 24 workshopov na stredných školách, a to v každom z ôsmich krajov. „Spolu to predstavuje 192 workshopov, počas ktorých sa o možnostiach participácie dozvedia takmer štyri tisícky stredoškolákov,“ vyčíslila koordinátorka projektu Marianna Potanovičová.

Študentom sa pri stretnutiach budú venovať profesionálni lektori s bohatými skúsenosťami. Špecifickým cieľom workshopov je motivovať mladých k väčšej aktivizácii a účasti na vzdelávaní vedenom neformálnym zážitkovým spôsobom.

„Mladý, aktívny človek, ktorý okrem klasického školského vzdelávania absolvuje aj ďalšie školenia zamerané na aktívne občianstvo, na rozvoj jeho kompetencií, má v dnešnej dobe väčší predpoklad na lepšie uplatnenie sa na trhu práce,“ podčiarkla koordinátorka ďalší prínos projektu.

Projekt “Aktiv(iz)uj sa!” sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu Hlas mladých. Na území Prešovského kraja sa diskusné workshopy konajú pod hlavičkou Asociácie krajských rád mládeže v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja.