Pracovné stretnutie predsedov s MŠVVaŠ SR

Dňa 6. apríla 2017 sa v Žiline uskutoční pracovné stretnutie predsedov krajských rád mládeže a pracovníkov  Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vedením organizácie IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže. Asociácia krajských rád mládeže pri tom nebude chýbať.

Pozvánka na stretnutie