Pozvánka: Tvorba participatívneho rozpočtu v samospráve.

Asociácia krajských rád mládeže ( ďalej len AKRAM)  pozýva zástupcov krajských rád mládeže,  zástupcov zo samospráv a iných MVO na  vzdelávanie zamerané na tvorbu participatívneho rozpočtu v samospráve.

Dátum školenia: 25- 27.8.2017

Miesto realizácie: Hotel Teledom, Košice (http://www.hotelteledom.sk/sk/ )

Začiatok vzdelávania  : piatok  o 17:00 hod., ( ubytovať sa môžete od 16:00 h)

Záver vzdelávania : nedeľa o 13:00 hod.

Cieľom  vzdelávania je:

  • Poznať históriu a vývoj participatívneho rozpočtu vo svete a v SR,
  • Vedieť rozlíšiť rôzne prístupy k participatívnemu rozpočtu v rôznych krajinách a samosprávach,
  • Vedieť definovať a organizovať a ovplyvňovať procesy prípravy a realizácie participatívneho rozpočtu v obci, meste alebo v kraji,

Školiteľkou bude odborníčka na uvedenú téme: Magdaléna Bernátová a Miroslav Šimkovič.

Prihlásiť sa na vzdelávanie je potrebné: najneskôr do 15.8.2017 do 12:00 hod. cez tento link: http://bit.ly/2vrfoKK

Každému z prihlásených a akceptovaných účastníkov potvrdíme do 15.8.2017 účasť a pošleme program stretnutia.

Viac o organizačných pokynoch v pozvánke: pozvánka na školenie 25-17.8.2017 Košice