Pozvánka na novoročnú Národnú konferenciu mládežníckych parlamentov

Na prahu nového roka Asociácia krajských rád mládeže pozýva na Národnú konferenciu mládežníckych parlamentov, mestských a obecných rád mládeže.

  • Termín  19.-20.01.2024
  • Začiatok: 19.01.2024 o 16:00 h, záver  20.01.2024 o 14:00 h.
  • Miesto konania Trnava, Hotel Spektrum https://hotelspectrum.sk/
  • Pozvaní sú účastníci: členovia existujúcich mládežníckych parlamentov , mestských a obecných rád mládeže, ich koordinátori aj tí, ktorí plánujú založiť parlament.

Ciele konferencie:

  • podporiť a motivovať tých, ktorí rozvíjajú svoju činnosť aj tých, ktorí plánujú začať v meste, obci
  • vytvoriť obraz mládežníckeho parlamentu a rady mladých podľa očakávaní mladých ľudí
  • ponúknuť príklady dobrej praxe z fungovania parlamentov a rád mládeže

Počet účastníkov za parlament, radu mládeže: max 2 účastníci z jedného mesta, obce ( 3. a 4. osoba môže byť prihlásená a v prípade voľného miesta jej potvrdíme účasť).  V prípade veľkého záujmu pôjdu dvaja účastníci, ktorí budú skôr prihlásení. Počet miest je obmedzení.

Prihláste sa cez tento formulár do 10.01.2024: link na prihlásenie sa

 

Organizačné informácie:

Cestovné náklady si hradí účastník. Ostatné náklady hradí organizátor.

Dôležité: Prosíme o vyslanie účastníkov, ktorí dokážu prežiť spoločný čas aj voľných chvíľ bez užívania alkoholu, a iných omamných látok.

Podrobný program a ďalšie informácie  pošleme prihláseným účastníkom.

Kontaktná osoba: Darina Čierniková, ciernikova.akram@gmail.com , 0908 965 002