Pozvánka na 1. spoločné pracovné stretnutie rád mládeže s krajskou pôsobnosťou z Čiech a Slovenska.

Asociácia krajských rád mládeže pozýva na 1. spoločné pracovné stretnutie rád mládeže s krajskou pôsobnosťou z Čiech a Slovenska.
Dátum stretnutia:  25.- 26. marca 2017
Miesto realizácie:  Šport hotel Ostrov, Trenčín ( http://www.hotelostrov.sk/kontakty/ )
Začiatok stretnutia  : sobota  o 10:00 hod.,
Záver stretnutia : nedeľa o 13:00 hod.

Cieľom  stretnutia je:vzájomné  predstavenie činnosti a poslania krajských rád mládeže ( formou prezentácií a diskusie) ako zber príkladov dobrej praxe, nadviazanie  spolupráci medzi jednotlivými krajskými radami, príp. možnosť vytvorenia družobných vzťahov, posilnenie a rozšírenie doterajšej spolupráce medzi krajskými radami, ktoré spolupracovali.

Počet účastníkov za každú radu:  2 účastníci ( 3. osoba môže byť prihlásená a v prípade voľného miesta jej potvrdíme účasť). Max. počet účastníkov na stretnutie je 30 osôb.

 Prihlásiť sa je potrebné: najneskôr do 17.3.2017 do 12:00 hod. cez tento link: http://bit.ly/2ltTJP2   Každému z prihlásených a akceptovaných účastníkov potvrdíme do 21.3.2017 účasť a pošleme program stretnutia.

Viac informácii nájdete v priloženej pozvánke

Stretnutie organizuje Asociácia krajských rád mládeže ( AKRAM), ktorá na Slovensku zastrešuje krajské rady mládeže.

Stretnutie sa realizuje s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže