Pozvanie na udelenie ocenení sTOPa 2021

Nominanti aj tí, čo ich nominovali sú srdečne pozvaní na udelenie ocenení sTOPa 2021.

Celkovo bolo doručených v kategóriach:

Aktívny mládežník 9 nominantov na ocenenie,

Aktívny občan 4 nominanti,

Top líder samosprávy 4 nominanti,

Top projekt 6 projektov,

Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži 4 obce,

Top subjekt, neformálna skupina 7 zoskupení.