Petra Pauerová- mládežnícka delegátka SR v OSN v sezóne 2019/2020

Výberová komisia zložená zo zástupcov MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, AKRAM, IUVENTY a úradujúceho mládežníckeho delegáta na svojom zasadaní po vypočutí kandidátov jednomyseľne vybrala slečnu Petru Pauerovú za mládežnícku delegátku SR v OSN v sezóne 2019/2020.

Záujemcov  na mládežníckeho delegáta bolo spolu 26, podmienky splnilo 22 mladých ľudí.

Petra Pauerova životopis

list_MD_OSN_2019