Participatívny rozpočet v samospráve- ako na to

V dňoch 25-27.8.2017 sa v Košiciach streli zástupcovia krajských rád mládeže no aj samospráv, aby tréningovým spôsobom pochopili ako sa tvorí participatívny rozpočet v samospráve. Pod vedením vynikajúcich lektorov Zory Pauliniovej a Miroslava Šimkoviča účastníci získali mnoho vedomosti no aj praktických zručnosti ako byť nápomocní pri tvorbe takého rozpočtu, kde aj široká verejnosť sa môže zapojiť do rozhodovania o dôležitých témach komunitného života.

Ako začať s participatívnym rozpočtom vo vašom meste

FOTOGALÉRIA

Aktivita bola realizovaná s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže