Parlament mladých mesta Vrbové na Národnej konferencií

Kto je?

 • Mládežnícke občianske združenie.
 • Založené MV SR od 14.08.2008.
 • 1 predseda, 2 podpredsedovia, 16 členov, 3 členovia kontrolnej komisie, koordinátor dobrovoľníkov a 45 dobrovoľníkov.
 • Mládežníci, mladí ľudia, ochotní kooperovať, participovať na verejnom živote.

Ich plány sú:

 • Vianočné posedenie
 • Prezentácia PMMV na Školách
 • Aktívna účasť v grantových a nadačných projektoch
 • Účasť na NEFORMÁLNYCH VZDELÁVANIACH
 • MOTIVÁCIA MLADÝCH ĽUDÍ NA VEREJNOM ŽIVOTE V MESTE
 • POMOC PRI ZAKLADANÍ INÝCH MP V OKOLÍ
 • SPOLUPRÁCA/SIEŤOVANIE V RÁMCI INÝCH MP – výmena skúseností

Viac o Parlamente mladých mesta Vrbové v tejto prezentácií

 

Postupne ponúkneme informácie o všetkých zapojených mládežníckych parlamentov do Národnej konferencie mládežníckych parlamentov, ktorá sa konala 16.-17.9.2022 v Martine