Európsky dialóg s mládežou- dotazník

Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“. Európsky dialóg s mládežou je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní, podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne […]

Štartér krajských rád mládeže 2019

Zástupcovia krajských rád mládeže, ktoré sú členskými organizáciami Asociácie krajských rád mládeže sa stretli 17.-18.5.2019 v Ružomberku na spoločnom rokovaní. Zhodnotili činnosť v prospech mládeže a mládežníckej politiky, naplánovali si […]

Výzva na mládežníckeho delegáta/delegátku SR v OSN

Asociácia krajských rád mládeže, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže hľadajú výnimočného mladého človeka na pozíciu MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ […]