Mládež v Žaškove očami dospelých

V posledný deň júlového mesiaca sa uskutočnilo v obci Žaškov( Orava) stretnutie s dôležitými dospelými. Išlo o príjemné stretnutie obyvateľov, ktorí si najprv vypočuli niečo o projekte a tvorbe Koncepcie práce s mládežou v Žaškove. Po ukončení úvodných […]

Mládežnícky delegát OSN vybratý

Asociácia krajských rád mládeže v posledných mesiacoch zabezpečovala výber mládežníckeho delegáta za Slovensko do OSN.  32 uchádzačov- mladých ľudí prejavilo záujem byť  hovorcom slovenských mladých ľudí. Nakoniec odborná komisia rozhodla. Delegátom […]