Novinky v Akrame- oceňovanie sTOPa

V sobotu 20.7. sa stretli zástupcovi krajských rád mládeže na zaujímavom rokovaní.  Počas diskusie sa zaoberali finalizáciu Štatútu oceňovania sTOPa. Toto oceňovanie bude v nultom ročníku prebiehať 11.10.2019 v Banskej Bystrici. Poslaním […]

Európsky dialóg s mládežou- dotazník

Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“. Európsky dialóg s mládežou je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní, podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne […]

Štartér krajských rád mládeže 2019

Zástupcovia krajských rád mládeže, ktoré sú členskými organizáciami Asociácie krajských rád mládeže sa stretli 17.-18.5.2019 v Ružomberku na spoločnom rokovaní. Zhodnotili činnosť v prospech mládeže a mládežníckej politiky, naplánovali si […]