Mládežnícky delegát OSN vybratý

Asociácia krajských rád mládeže v posledných mesiacoch zabezpečovala výber mládežníckeho delegáta za Slovensko do OSN.  32 uchádzačov- mladých ľudí prejavilo záujem byť  hovorcom slovenských mladých ľudí. Nakoniec odborná komisia rozhodla. Delegátom […]

Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže

Asociácia krajských rád mládeže je jedným z partnerov projektu , ktorý rieši otázky ako môžu žiacke školské rady na základných a stredných školách fungovať lepšie tak, aby vychovávali z detí a mladých […]

Keď sa dospelí stretnú v Sihelnom a hovoria o mladých

Tvorcovia miestnej mládežníckej politiky- dôležití dospelí, ktorí v obci Sihelné ( Orava) pracujú s mládežou alebo sú tam poslancami sa stretli 26. júna 2018 sa pracovnom stretnutí, ktoré bolo zamerané na […]

STAŇ SA ZÁSTUPCOM MLADÝCH ĽUDÍ A ROKUJ V ICH MENE V OSN !

Asociácia krajských rád mládeže Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Pozýva mladých ľudí stať sa MLÁDEŽNÍCKYM DELEGÁTOM SR v OSN Poslaním projektu, Mládežnícky […]