Koncoročné stretnutie s pracovníkmi s mládežou

V dňoch 11.14.12.2022 sa stretli pracovníci s mládežou na svojom pracovnom stretnutí zo všetkých kútov krajiny. Obsahom  vzdelávacie stretnutia bolo zhodnotenie stavu práce s mládežou v jednotlivých krajoch, prekážky a […]

Oceňovanie sTOPa 2022

Oceňovanie sa konalo 25.11. 2022 v Poprade. Ocenených bolo 30 osobnosti, ktoré nominovali krajské rady mládeže a mládežnícke parlamenty. Špeciálne TOP ocenenie získali v týchto kategóriách: Obec s najpriateľskejším vzťahom […]

30 nominácií na ocenenie sTOPa 2022

Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym […]

VÝZVA NA DORUČENIE NOMINÁCIÍ NA OCENENIE sTOPa 2022

Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym […]