On-line diskusné stretnutie na tému Chyť sa svojej šance z pohľadu EU

Aktivita sa konala 2.12.2021 bola zameraná na podporu zamestnanosti mladých ľudí so zakomponovaním možnosti EU podpory. Spoluorganizátor: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Počas online stretnutia boli odprezentované informácie o aktuálnych možnostiach zamestnanosti mladých ľudí  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a podpore tých, ktorí ich vedia zamestnať, ktoré ponúka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR cez svoje programy na podporu zamestnanosti, alebo podnikania, formou živnosti pod názvom Chyť sa svojej šance. Uvedené ponuky boli smerované aj k využitiu EU podpory.

Prehľadom ponúk a možnosti účastníkov sprevádzal Juraj Kamenský, poradca ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

Po predstavení ponúkaných možnosti bol priestor položiť otázky, ktoré účastníci podujatia aktívne využili, pričom sa preberali podrobné a detailné oblasti, podľa záujmu.