Oceňovanie sTOPa 2022

Oceňovanie sa konalo 25.11. 2022 v Poprade. Ocenených bolo 30 osobnosti, ktoré nominovali krajské rady mládeže a mládežnícke parlamenty.

Špeciálne TOP ocenenie získali v týchto kategóriách:

Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži – mesto Púchov

Ocenení v tejto kategórií boli aj: Mesto Šaľa

Viac o ocenených sa dočítate tu: https://stopa.akram.sk/obec-s-najpriatelskejsim-vztahom-k-mladezi-2022/

Aktívny občan- Patrik Barčák z Bobrova
Ocenení v tejto kategórií boli aj: Zuzana Ševčíková, Martina Pihuličová, Helena Kopecká, Gabriela Ajpeková

Viac o ocenených sa dočítate tu: https://stopa.akram.sk/aktivny-obcan-2022/

Aktívny mládežník- Jana Sabová z Parlamentu mladých mesta Vrbové

Ocenení v tejto kategórií boli aj: Tomáš Benkovič, Katarína Strýčková,  Michal Salíni,  Adam Hančák,  Tamás Csanda,  Denisa Petrová,  Peter Haľko,  Cyril Potocký, Gabriel Sarkovics

Viac o ocenených sa dočítate tu:  https://stopa.akram.sk/aktivny-mladeznik-2022/

Top subjekt, neformálna skupina – Mládežnícky parlament Mesta Šaľa

Ocenení v tejto kategórií boli aj: Mestský mládežnícky parlament Rada mladých mesta Prievidza, Miestne združenie YMCA Revúca, Mládež Slovenského Červeného kríža Nové Zámky,  OZ Expression

Viac o ocenených sa dočítate tu: https://stopa.akram.sk/top-subjekt-2022/
Top líder samosprávy –Radomír Brtáň– starosta obce Košeca
Ocenení v tejto kategórií boli aj: Erika Karová, Jarmila Šimončičová, Slavka Olejníková

Viac o ocenených sa dočítate tu: https://stopa.akram.sk/top-lider-samospravy-2022/

Top projekt- Street art mestských kultúrnych pamiatok, ktorý realizoval Trstenský mládežnícky parlament

Ocenení v tejto kategórií boli aj: HAU park, Tradition, Roots, Identitym , Projekt European Student Councils

Viac o ocenených sa dočítate tu: https://stopa.akram.sk/top-projekt-2022/