Ocenenia sTOPa 2020 sú udelené

Oceňovanie sTOPa 2020 boli udelené nominantom, ktorých odporučila odborná komisia.

Všetky informácie o udelení ocenení nájdete tu: https://stopa.akram.sk/

Táto aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.