Dokumenty

Asociácia krajských rád mládeže ( AKRAM) je strešnou organizáciou  rád mládeže s krajskou pôsobnosťou.

Poslaním AKRAMU je združovať a zastupovať na národnej a medzinárodnej úrovni  rady mládeže s krajskou pôsobnosťou za účelom podpory a skvalitnenia ich činnosti, zároveň vytvára priestor na vzájomnú výmenu skúseností.
Cez krajských rád mládeže zastupovať na národnej aj medzinárodnej úrovni organizovanú aj neorganizovanú mládež, ktorá pôsobí v krajoch Slovenska.

Stanovy Asociácie krajských rád mládeže 2017

Výročná správa za rok 2020

Strategický plán 2022 – 2025