Dokumenty

Asociácia krajských rád mládeže ( AKRAM) je strešnou organizáciou  rád mládeže s krajskou pôsobnosťou.

Poslaním AKRAMU je združovať a zastupovať na národnej a medzinárodnej úrovni  rady mládeže s krajskou pôsobnosťou za účelom podpory a skvalitnenia ich činnosti, zároveň vytvára priestor na vzájomnú výmenu skúseností.
Cez krajských rád mládeže zastupovať na národnej aj medzinárodnej úrovni organizovanú aj neorganizovanú mládež, ktorá pôsobí v krajoch Slovenska.

Stanovy Asociácie krajských rád mládeže 2017

Výročná správa za rok 2017

Zápis valné zhromaždenie 30.apríl 2017

Prezentácia správa o činnosti za rok 2016

Strategický plán 2015 – 2020 AKRAM

 

Zapisnica VZ AKRAM-Sigord, 19.-20.03.2016