Noví facilitátori pre prácu v obciach pri tvorbe strategických dokumentov

V termíne 19-22.4.2018 sa v Dolnom Kubíne stretli mladí ľudia zo všetkých kútov Slovenska na odbornom tréningu zameranom na vzdelávanie na facilitáciu procesu tvorby strategických dokumentov pre prácu s mládežou vo vidieckych obciach Slovenska. Aj za Žilinský kraj sa stretli 4 nové mládežnícke osobnosti, aby si rozšírili svoje poznatky a začali pracovať pri skvalitňovaní života mladých ľudí v obciach kraja.

Vzdelávanie zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue