Nie je mi to jedno- idem voliť do EÚ parlamentu 2019

Vyhlásenie súťaže krátkych videí

Asociácia krajských rád mládeže vyhlasuje súťaž v tvorbe krátkych motivačných videí k zapojeniu so do volieb EU parlamentu 2019.

PRAVIDLÁ ÚČASTI

Zapojiť sa môže každý vo veku 15 – 30 rokov, kto v stanovenom termíne do 17. mája 2019 do 24:00 h doručia originálne  video, ktoré spĺňa tieto pravidlá:

1/  Videa musia mať obsahové zameranie na súťažnú tému: Motivácia mladých ľudí ísť voliť 25. mája 2019 do EÚ parlamentu

2/  Do súťaže budú zaradené len tie videá, ktoré sa budú týkať súťažnej  témy  a splnia kritérium maximálnej dĺžky: 1 minúta.

3/  Video bude obsahovať :

  • a/ názov: Nie je mi to jedno- idem voliť do EÚ parlamentu 2019
  • b/ v závere: logo AKRAM, MŠVVaŠ SR, IUVENTY  a  mená tvorcov, resp.  zoskupenia

4/  Jeden účastník/ zoskupenie  môže do súťaže zaslať jedno video.

5/  Účastníkom môže byť jednotlivec  alebo skupina ľudí (zoskupenie- autorský kolektív), ktorú však bude zastupovať človek, ktorý doručil príspevok do súťaže cez mail akram@akram.sk

6/ Do predmetu mailu  napísať : NIE JE MI TO JEDNO.

Cez mail na akram@akram.sk je  potrebné poslať  tieto údaje:

  • a/ Meno a priezvisko autora ( resp. zástupcu skupiny),
  • b/ Rok narodenia,
  • c/ Adresa bydliska,
  • d/ Kontakt (e-mail)
  • e/ link na stiahnutie videa

7/  Video musí byť doručené cez internetové portály, z ktorých ho bude možné stiahnuť.

8/ Zaslaním videa do tejto súťaže účastník súhlasí s použitím videa na propagáciu alebo v rámci

kampane organizátora súťaže bez ohľadu na to, či získa ocenenie.

9/  Videá vyhodnotí hodnotiaca komisia na základe splnenia kritérií.

CENY pre víťazov:

Darčeková poukážka z  e-shopu ALZA:

  1. miesto vo výške 150,00€
  2. miesto vo výške 100,00€
  3. miesto vo výške 50,00€

HLAVNÉ DÁTUMY:

Vyhlásenie súťaže:  24. apríla  2019

Uzávierka doručení videí do súťaže: 17. mája 2019

Vyhlásenie víťazov :  30. mája 2019

VIAC TU: Vyhlásenie a pravidlá súťaže